Instruks for renhold av garderober og publikumstoaletter i klubbhus

1. Generelt
· Klubbens intensjon er at garderober og publikumstoaletter i størst mulig grad skal være åpne og tilgjengelige
· Denne intensjonen stiller krav til at alle rydder og vasker iht denne instruksen
· Garderober og publikumstoalett skal til enhver tid fremstå ryddige og rene
· Med garderober menes egen garderobe, gjestende lags garderobe og begge dommergarderobene
· Forbrukslager (håndsåpe, papir og søppelposer) er hjemmegarderobens WC

2. Instruks for alle lag/brukere av garderober                                                                                                          
Alle lag/brukere av garderober (eget lag, gjestende lag og dommere) skal:
· koste og tørrmoppe/våtmoppe gulvareal (vaskevann tømmes i toalett)
· rengjøre vaskeservanter og vaske/tørrmoppe dusjer etter bruk
· tømme søppeldunker ved behov
· siste bruker er ansvarlig for å sjekke at alle vinduer er lukket og at dører er låst
· melde fra om feil/mangler til huskomitéen
Ansvarlig: Lagleder/kampvert – overordnet ansvarlig på vegne av eget lag/bortelag

3. Instruks for daglig vask av garderober og publikumstoaletter
Generelt:
· Daglig vask av garderober og publikumstoaletter skal være gjort innen kl 2200
· Kvittering for utført vask gjøres på skjema i hjemmegarderobe
· Vaskeansvaret går på rundgang mellom alle lag i Tangmoen IL og rulleres etter en uke
· Lagleder fordeler og utarbeider vaskeliste for eget lag

Vaskeansvarlig skal alle dager i uken gjennom sesongen:
· koste opp all sand, grus, kunstgress og gummigranulat fra gulv i garderober og publikumstoaletter
· vaske garderober og publikumstoaletter skikkelig med såpe og vann (vaskeutstyr finnes i garderobe)
· spesielt påse at alle servanter, dusjer og toaletter fremstår som hygieniske
· tømme alle søppelbøtter, herunder sanitetsbøtter og søppelkasser på toaletter, og kaste søppelet i container
· sette nye poser i søppelbøtter
· fylle opp med forbruksmateriell (papir og håndsåpe) på toaletter og i garderober
· henge brukte mopper til tørk over dunk merket “brukte mopper” (evt tørre mopper slippes ned i skittendunk)
· melde fra til huskomitéen når det begynner å bli lite forbruksmateriell igjen på forbrukslager
· melde fra til huskomitéen om evt feil/mangler på bygg
· sjekke at alle vinduer og dører på klubbhuset (både 1. og 2. etasje) er låst innen kl 2200 på hverdager
Ansvar: Lagleder – overordnet ansvarlig på vegne av eget lag

4. Instruks for huskomité
Huskomité skal:
· følge opp at vaskeinstruksen overholdes slik at garderober og publikumstoaletter fremstår som rene og hygieniske
· bestille nødvendig forbruksmateriell og etterfylle forbrukslager
· sørge for at det alltid er rene mopper tilgjengelig, herunder etablere rutiner for vasking av brukte mopper
· desinfisere garderober og toaletter hver måned i sesongen (1. april – 31. oktober)
· desinfisere dusjhoder to ganger per år
· sørge for at feil/mangler på bygg utbedres
· rapportere til styret
Ansvar: Huskomité

Teknisk ansvarlig: Håkon Faanes – 988 66 067
Renhold/forbruk: Siv Gulaker – 976 52 734