Betaling av medlemskontigent og treningsavgift er obligatorisk. Er man ikke registrert medlem, er man heller ikke forsikret til å kunne spille kamper/delta i cuper.

Lite utdrag fra NFF’s sider (kilde: www.fotball.no )

I forhold til Fotballforsikringen er det ikke krav til registrering av spillere under 13 år i FIKS. Fotballforsikringen inkluderer fotballspillere 13 år og eldre. Spillere under 13 år er dekket av Norges Idrettsforbund sin Barneidrettsforsikring. Under NIFs Barneidrettsforsikring er spillerne dekket ved utøvelse av organisert aktivitet i idrettslag som er medlem av Norges Idrettsforbund. Spillere som har fylt 13 år må være registrert i FIKS som aktive med lagsforsikring inneværende sesong for å være dekket av forsikringsordningen.Det er klubbens ansvar at alle spillere er registrert som aktive med lagsforsikring i FIKS.I henhold til Norges Fotballforbunds Kampreglement, må spillere som har fylt 12 år, for å være spilleberettiget i obligatoriske kamper, være registrert i FIKS som aktive inneværende sesong.

 

Årsmøtet vedtok følgende medlemskontingent 2020

Lag Kontigent
G/J 7 år (2013) 700 kr
G/J 8 år (2012) 900 kr
G/J 9 og 10 år (2011 og 2010) 1100 kr
G/J 11 år (2009) 1300 kr
G/J 12 år (2008) 1500 kr
G/J 13 – 16 år (2007-2004) 1600 kr
J17/Jr 2500 kr
Senior

Oldboys

3300 kr

gruppebetaling

Støttemedlemskap 200 kr

Årsmøtet vedtok følgende medlemskontingent 2019

Lag Kontigent
G/J 7 år (2012) 700 kr
G/J 8 år (2011) 900 kr
G/J 9 og 10 år (2010/2009) 1100 kr
G/J 11 år (2008) 1300 kr
G/J 12 år (2007) 1500 kr
G/J 13 – 16 år (2006-2003) 1600 kr
J17 2500 kr
G19 2500 kr
Damer 3300 kr
Støttemedlemskap 100 kr