Klubben

Tangmoen IL er et idrettslag stiftet i 1978 på Tangmoen i Stjørdal.

Klubben favner i dag hele Kvislabakken skolekrets (Tangmoen, Sutterøy, Kvislabakken, Vassbygda, Vikanlandet og Nordlandsfeltet).

Visjon
Tangmoen IL skal gi et godt sportslig og sosialt tilbud for alle lagets medlemmer på bakgrunn av hvilken alder, ferdighetsnivå og ambisjonsnivå medlemmet har.

Målsettinger

1. Vi skal gi alle i vår skolekrets et tilbud om å spille fotball innenfor de rammebetingelser vi rår over, det vil si antall trenere/ledere, anlegg og en sunn økonomi.

2. Vi ønsker gjennom vårt arbeid å gi alle en positiv opplevelse av fotballen, som igjen fører til trivsel, trygghet og om mulig et varig engasjement innenfor fotballsporten.

3. Vi vil påvirke våre spillere til å ta ansvar overfor seg selv og andre i og utenfor fotballmiljøet.

4. Vi har som overordnet målsetting å stille lag i alle årsklasser (både jenter og gutter). Blir det på enkelte årstrinn problemer med å stille lag, skal det forsøkes sammenslåing mellom årstrinn der dette er naturlig. Er det ikke mulig, søkes det samarbeid med andre lag.

Klubbens vedtekter