Håper skolestarten har gått bra, og at alle har funnet seg tilrette i 1. klasse.

Når det er sagt så har Tangmoen IL et tilbud om allidrett/fotball for skolestarterne. Om klassen ønsker å starte opp et treningslag, er det en del småting som må til for å registrere lag og forsikring til barna bl.a.

Laget må ha en lagleder, en eller flere trenere, meldes inn i Hoopit/FIKS (forsikringer),og ha gyldige politiattester for alle voksne i barneidretten. Sterkt anbefalt å ha grasrottrenerkurs 1 også som Tangmoen IL selv skal arrangere ganske snart. Kontakt oss for mer info:)

Vi håper dere blir med på laget!