This message is only visible to admins.

Problem displaying Facebook posts. Backup cache in use.
Click to show error

Error: The user must be an administrator, editor, or moderator of the page in order to impersonate it. If the page business requires Two Factor Authentication, the user also needs to enable Two Factor Authentication.
Type: OAuthException

6 måneder siden

Tangmoen IL

Informasjon om gjeldende regler fra NFF.

Kort oppsummert gjelder at man holder seg hjemme om man er syk eller har symptomer. Vask hender og hold avstand.

Alle 20 år og yngre kan gjennomføre vanlige treninger med kontakt både inne og ute. De over 21 kan trene med 1 meters avstand, dvs ikke kontakt.

Banen er åpen og tilgjengelig for trening ⚽️⚽️⚽️⚽️Informasjon om gjeldende bestemmelser for fotballaktiviteten i NFF Trøndelag med virkning fra og med onsdag 20.januar 2021

Vi ber klubbene videreformidle følgende informasjon til sine frivillige ledere, trenere, aktive og de aktives foresatte:

• Når Regjeringen gjør endringer i Covid19-forskriften så vil
begrepet «anbefalinger» ofte bli brukt. I vår sammenheng
betyr «anbefaling» det samme som «påbud».
• Periodevis har vi siden 12.mars 2020 levd med ulike tiltaksnivå
nasjonalt og lokalt. De neste ukene og månedene vil det
fortsatt være forskjeller på de tiltak som gjelder på nasjonalt
nivå og i de ulike kommunene. Det er svært viktig å forstå at
kommunale myndigheter kan vedta strengere tiltak enn det
som er angitt nasjonalt og av NFF. Klubbene må følge med på
nettsiden til sin kommune og det er de kommunale vedtakene
som gjelder.
• NFF oppdaterer kontinuerlig sin «Koronaside» på
www.fotball.no. Her finner dere bl.a en Q & A-funksjon som
svarer ut mange av de spørsmål som ikke omhandles i vår
informasjon. Bruk denne siden aktivt før du sender en
henvendelse til oss/NFF.
o www.fotball.no/tema/nff-nyheter/2021/nye-
koronavettregler-fra-20.-januar/

Før vi går inn på de konkrete gjeldende bestemmelsene så ønsker vi å gjenta de grunnleggende «Fotballens Koronavettreglene». Disse finner dere fortsatt på fotball.no og disse skal følges:

• Føler du deg syk - bli hjemme. La deg teste ved symptomer på
smitte.
• God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
• Alle personer som deltar i fotballaktivitet skal registreres med
navn, tidspunkt og telefonnummer
• Klubben er ansvarlig for aktiviteten og smittevernet
• En gruppe bør være fast over tid og det anbefales som
hovedregel en gruppestørrelse på inntil 20 spillere. Trenere og
ledere telles ikke i tallet på 20.

Regjeringen har ikke oppgitt hvor lenge gjeldende bestemmelser og smitteverntiltak vil vare frem i tid men normalt vil det gjøres nye vurderinger og endringer om 2 uker. Følgende bestemmelser gjelder fra og med 20.januar og inntil Regjeringen kommuniserer endringer:
• Barn og unge kan trene normalt dvs. med kontakt i egen
klubb både utendørs og innendørs
• Spillere som har fylt eller fyller 20 år i løpet av 2021 kan trene
med kontakt i egen klubb både utendørs og innendørs
• Spillere som fyller 21 år i løpet av 2021 eller er eldre kan trene
med 1-meter avstand utendørs . Disse kan ikke trene
innendørs uansett hvilken type innendørshall det er snakk om.
• Regjeringen skiller ikke lenger mellom forskjellen på
fotballhaller og f.eks fleridrettshaller jamfør bestemmelser
angitt over. En hall er en hall uansett type utforming,
brukstype o.l.
• De klubbene/lagene som tilhører toppidrettsprotokollen er
unntatt bestemmelsene angitt over og trener med full kontakt
på alle typer treninger og uavhengig av utendørs eller
innendørs. Det er klubber/lag i Eliteserien, OBOS-ligaen,
PostNord-ligaen, Toppserien og 1.div.kvinner som faller inn
under toppidrettsprotokollen.
• Det kan ikke spilles kamper, cuper og turneringer. Det gjelder
også treningskamper mellom lag fra ulike klubber,
treningskamper mellom ulike lag internt i en klubb. Det eneste
unntaket kan være hvis et lag/en gruppe spiller internkamp
som ledd i sin lagstrening. Unntaksvis vil man da kunne spille
11 mot 11 i slike sammenhenger selv om det anbefales at
gruppene skal begrenses til 20 spillere.
• Hospitering internt i egen klubb anbefales ikke dvs. skal
forstås som at ikke skal gjennomføres. Det er mulig å bytte
gruppe/lag men da må spilleren/spillerne dette angår tilhøre
sin nye gruppe.
• Ekstern hospitering skal ikke gjennomføres og øvrige
aktiviteter på tvers av klubber skal ikke gjennomføres.
• NFF Trøndelag har tidligere varslet at våre
spillerutviklingsaktiviteter både på Klubb BDO og Teams BDO
innstilles ut januar i første omgang i påvente av nye endringer
fra myndighetene.
• Kretsens kurs,- utdanning,- og møtevirksomhet vil ikke
gjennomføres fysisk og vi vil denne uken gjør tilpasninger for
en lengre periode for bl.a å kunne tilby ulike møteplasser og
kurs på digitale plattformer
• Kretsens ansatte vil måtte ta ned sin fysiske oppfølging av
klubber, spillere og andre målgrupper i tiden fremover. De det
angår vil få nærmere informasjon om dette
• NFF Trøndelag har lagt ulike scenarioplaner for kvalifisering til
0.divisjon (G16 og G19). Disse planene vil bli kommunisert
direkte til de aktuelle klubbene/lagene.

NFF og NFF Trøndelag vil gjennom sine kanaler og eksterne møteplasser jobbe strategisk og tydelig de nærmeste ukene for å bidra til ytterligere åpning av fotballaktivitet både for barn, ungdom og ikke minst seniorer.

Vi gjentar vår tydelig oppfordring om å la Fair Play-tanken råde i alle klubber og lag ved at alle bidrar på samme måte med å følge bestemmelsene. Gjør alle dette så starter vi på lik linje når vi en gang frem i tid skal spille kamper. Vi mottar rapporter om at lag ikke følger gjeldende bestemmelser og der hvor vi har dokumentert grunnlag for oppfølging så vil vi følge opp disse klubbene/lagene konkret og direkte.

Som idrett siden 12.mars 2020 vist styrke og lojalitet til hverandre - gang på gang. La oss gjøre det sammen nå også ! Vi står sammen fremover !
... Se merSe mindre

Se på Facebook

8 måneder siden

Tangmoen IL

Presisering fra kretsen. Informasjon om organisert trening kommer når Stjørdal kommune har vurdert situasjonen i kommunen.Til våre klubber og medlemmer !

Presiseringer om hospitering knyttet til nåværende smittesituasjon !

Det har de siste dagene vært flere henvendelser knyttet til hospitering og hvordan man bør forholde seg til dette i den smittesituasjon vi er nå.
NFF Trøndelag ga fredag 6.november en kommunikasjon til våre klubber både e-post, hjemmeside og her på Facebook som burde være tydelig nok. Det klare budskapet var og er fortsatt: Det anbefales på det sterkeste at hospitering ikke gjennomføres i perioden frem til nyttår. Begrunnelsen for dette ligger i myndighetens klare budskap om at alle i det norske samfunnet skal redusere sin sosiale omkrets i den nærmeste perioden. Å hospitere vil bety det motsatte – at man utvider sin sosiale omkrets.
Med hospitering forstås at en spiller i utgangspunktet trener/spiller med sitt opprinnelige lag samtidig som han/hun ukentlig trener/spiller kamper med et annet lag, enten i egen klubb og annen klubb. Og budskapet er at klubbene bør innstille denne type virksomhet frem til nyttår.
Et spørsmål som har gått igjen de siste dagene er: Hva med spillere som har hospitert med en annen klubb frem til nå, i mulig påvente av en overgang, til den klubben man har hospitert med og hvor det ikke er trening/kamper i egen klubb ? Her er anbefalingen at spilleren kan fortsette å trene med «hospiteringsklubben» såfremt spilleren ikke trener med egen klubb (eller andre klubber). Det vil påligge «hospiteringsklubben» et ansvar å sikre at spilleren ikke trener med andre lag i egen/andre klubber samtidig.
I alle typer hospiteringer på tvers av klubber skal det inngås skriftlige avtaler mellom klubbene. Dette for å sikre at spillerens forsikring er gyldig ved skader o.l. Skriftligheten i denne sammenheng er at klubbene per e-post bekrefter overfor hverandre at spilleren kan hospitere.

Ta vare på hverandre - ta vare på spillerne. Skap trygghet både for spillere, foresatte, søsken og besteforeldre. Tren og spill fotball i egen klubb og kos deg på banen.

Vær hjemme hvis du er syk - test deg
Husk god hoste- og håndhygiene
Hold avstand

mvh.
Jan-Roar A.Saltvik
Daglig leder
NFF Trøndelag
... Se merSe mindre

Se på Facebook

9 måneder siden

Tangmoen IL

Med utgangspunkt i mer smitte i samfunnet og vår kommune er det viktig å minne om smittevernreglene.

Hold avstand på trening og vær bevisst hvor mange du ril enhver tid har nærkontakt med ( nærmere enn en meter).

Ta vare på hverandre!
... Se merSe mindre

Se på Facebook

9 måneder siden

Tangmoen IL

Viktig seminar. Anbefaler alle trenere og lagledere om å delta ... Se merSe mindre

Se på Facebook

9 måneder siden

Tangmoen IL

Fikk du ikke hentet dopapir i dag? Ikke fortvil, nye muligheter i morgen klokken 17.30 i lokalene til Midt norsk transport. ... Se merSe mindre

Se på Facebook

9 måneder siden

Tangmoen IL

Toalettpapiret er klar til å bli levert ut hos Midt Norsk Transport på Sutterø. ... Se merSe mindre

Se på Facebook

9 måneder siden

Tangmoen IL

Husk henting av toalettpapir i morgen tirsdag og over i morgen onsdag kl 17.30 utlevering Midt Norsk transport i Sutterø. ... Se merSe mindre

Se på Facebook

9 måneder siden

Tangmoen IL

Delkurs 2 er i gang på stadion, under frosne forhold og sol bak duse skyer⚽️⚽️⚽️ ... Se merSe mindre

Se på Facebook

9 måneder siden

Tangmoen IL

Fram/Tangmoen 2006 serievinnere med 2-1 mot Astor i kveld. Fantastisk spennende kamp helt til slutt. Jacob Sederholm Hoff scoret i første omgang til 1-0. Astor utlignet i slutten av 1 omgang. 55’ min gikk Fram/Tangmoen i ledelse med 2-1 med mål av Torben Nyeng. Gratulerer til laget !!! ... Se merSe mindre

Se på Facebook