Årshjul 2019

  Oppgave Frist Ansvar
Januar Påmelding lag (Senior, Junior, G16, J16) 06.jan Sportslig leder / NL
Skriv årsmelding fra lagene 1 uke før årsmøte Lagledere
     
     
     
Februar Påmelding lag (G/J 14, G/J 13) 06.feb Sportslig leder / NL
Meld inn ajourført spilleroversikt Årsmøte Lagledere
Årsmøte 12.feb Alle
Påmelding lag (Oldboys, G/J 12, G/J 11) 20.feb Sportslig leder / NL
Utsending av kontingent    
     
Mars      
Behov for drakter/utstyr avklares   Lagledere / materialforvalter
     
April Trenerforum - forberedelse, informasjon før sesongen   Styreleder/utdanningskontakt
Sjekk om alle spillere er spilleberettiget Før første kamp Lagledere/trenere
Sesongstart    
Bingokveld 10.apr Festkomite
Mai Dalførecup 10.mai 2006
17. mai arrangement   Styret
Dalførecup 24.mai 2005
Juni Fotballskole jenter & gutter 7-13 år 15.jun Lagleder G/J 8 (2006)
     
     
Juli Deltakelse i diverse fotballCuper   Ulike lag
     
August Dalføre cup 23.aug  
Trenerforum   Sportslig leder
Høstsesongen starter    
Dopapir dugnad fra 2003 og eldre   Alle
September Fotballskole jenter 7-13 år 14.sep Lagleder G/J 8 (2006)
Sponsorcup   Festkomite og g/j 11
Dugnad / Dopapir   Alle lagene over 10 år
Åpning av klubbhuset   festkomite
Loppemarked    
Dalførecup 13.sep  
Oktober      
Årsmelding fra dalførecup lagene til pokalfest.   Lagleder/trener
Trenerforum - evaluering sesongen/start kartlegging for neste sesong 30.okt Sportslig leder / leder
November Pokalfest   Lagleder G/J 9 (2003)
Julekort motiv: 2004 laget    
Lotterisalg dugnad (julekalender)   Lagene 7-10 år
Trenerforum - hvilke lag stiller neste sesong/treningstider vinter 30.nov Sportslig leder / leder
Årsfest   Fest- og arrangements komiteen
Desember Refusjon dommerutgifter 01.des Alle lag / kasserer
Refusjon trenerne/tillitsverv 01.des tillitsvalgte/kasserer