Vil gjerne oppfordre og motivere til at våre trenere tar Grasrottrenerkurs!

Utdanningsstigen har flere trinn ift aldersgrupper.

Nedenfor finner du linken til kommende kurs i kretsen med oppstart nå før sesong

https://www.fotball.no/kurs/?d=13&startDate=2020-03-09

Om du som trener finner kurs du mener er relevant for deg som trener/lagleder, eller ønsker å dykke dypere i treningsrollen, ta kontakt med leder.

Klubben dekker påmeldingsutgifter til hele/deler av Grasrottrenerutdanningen.

Finn ditt Grasrottrener kurs her!