Papirer til ekstraordinær årsmøte ligger vedlagt

Årsregnskap 2018 og budsjett 2019