Det kalles inn til ekstraordinært årsmøte i Tangmoen IL

Klubbhuset 19. april 2017 kl. 18.00

Bakgrunn:

Revisorene hadde ikke alt grunnlagsmateriale som trengtes for å kunne revidere regnskapet til årsmøtet 2016. Årsmøtet kunne ikke vedta et regnskap som ikke var ferdig revidert. Det ble derfor vedtatt å utsette behandlingen av dette til et ekstraordinært årsmøte så snart regnskapet er klart. Fastsettelse av godtgjørelse til tillitsvalgte og budsjett 2017 henger sammen med regnskapet, og ble derfor også utsatt til det ekstraordinære årsmøtet.

 

Agenda:

  1. Valg av møteleder.
  2. Valg av referent.
  3. Valg av 2 stk. til å underskrive protokoll.
  4. Godkjenning av innkalling.
  5. Godkjenning av regnskapet
  6. Fastsettelse av godtgjørelse til tillitsvalgte i klubben for 2017
  7. Budsjett 2017

 

Årsmøtepapirer vedlagt.