ÅRSMØTE 2016

Det kalles inn til årsmøte i Tangmoen IL Klubbhuset, 1. Mars 2017 kl. 19.00 Agenda; 1. Valg av møteleder. 2. Valg av referent. 3. Valg av 2 stk. Til å underskrive protokoll. 4. Godkjenning av innkalling. 5. Godkjenning av styrets og lagets årsmeldinger 6. Godkjennelse av regnskapet. 7. Fastsettelse av kontingent/treningsavgift 2017 8. Fastsettelse av [...]

ÅRSMØTE 20162017-02-18T19:37:52+01:00

Hospitering

Generelt om hospitering Hospitering er en form for differensiering der spillere i perioder får trene og spille på lag i høyere aldersklasser. Hospitering er spillerutvikling, ved å la gode spillere få trene med de som er eldre, fysisk sterkere eller holder et jevnt høyere nivå enn spillerens naturlige spillergruppe. Hospitering er i utgangspunktet ment som [...]

Hospitering2020-03-10T15:51:04+01:00