Brev fra Fotballkretsen:

“Trøndelag Fotballkrets er en stor krets, med de geografiske utfordringer dette medfører.

Utgangspunktet for oppsettet er å sørge for at lagene får tilstrekkelig antall kamper, samt at hensynet til geografi blir ivaretatt på en best mulig måte. For enkelt avdelinger har vi løst dette ved å sette opp færre lag i avdelingene med dobbel serie på vårsesongen. Dette er presisert i vedlagte oppsett.

Når det gjelder faste kampdager er ikke dette fastsatt per dags dato. Ut ifra vår erfaring fra fjorårssesongen og tilbakemeldinger fra klubbforum, vil vi i år jobbe mer geografisk når vi setter opp faste kampdager. Dette betyr at faste kampdager vil variere fra avdeling til avdeling innen samme nivå.

Vi gjør oppmerksom på at oppsettet kan bli endret dersom det skjer endringer i forhold til påmeldte lag. Serieordningen for vårsesongen ift. opp- og nedrykk kommer vi tilbake til på et senere tidspunkt.”

Klikk på linkene for å åpne PDF med oppsett for de respektive klasser:

Jenter 13Gutter 13

Jenter 14Gutter 14

Jenter 15Gutter 16

Jenter 17Jenter 19

Gutter 19Herrer Senior