april 2017

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Det kalles inn til ekstraordinært årsmøte i Tangmoen IL Klubbhuset 19. april 2017 kl. 18.00 Bakgrunn: Revisorene hadde ikke alt grunnlagsmateriale som trengtes for å kunne revidere regnskapet til årsmøtet 2016. Årsmøtet kunne ikke vedta et regnskap som ikke var ferdig revidert. Det ble derfor vedtatt å utsette behandlingen av dette til et ekstraordinært årsmøte [...]

mars 2017

Baneoppsett vinter 2017

Her finner dere oppdatert baneoppsett for vinter 2017. Endringer bes meldes inn til Edel Juliussen - edel@mntas.no

Vi gratulerer – Flott innsats!

Tangmoen 2004 jenter har i løpet av vinteren deltatt på Team BDO med fem av jentene. Team BDO har bestått av ca 400 spillere fra forskjellige Trøndelagsklubber med egne treninger hver uke i januar. I februar begynte utslagskampene, og etter mye godt spill av alle jentene, ble Amanda Lyngås Skjelstad utnevnt til å bli med [...]

februar 2017

ÅRSMØTE 2016

Det kalles inn til årsmøte i Tangmoen IL Klubbhuset, 1. Mars 2017 kl. 19.00 Agenda; 1. Valg av møteleder. 2. Valg av referent. 3. Valg av 2 stk. Til å underskrive protokoll. 4. Godkjenning av innkalling. 5. Godkjenning av styrets og lagets årsmeldinger 6. Godkjennelse av regnskapet. 7. Fastsettelse av kontingent/treningsavgift 2017 8. Fastsettelse av [...]

Hospitering

Generelt om hospitering Hospitering er en form for differensiering der spillere i perioder får trene og spille på lag i høyere aldersklasser. Hospitering er spillerutvikling, ved å la gode spillere få trene med de som er eldre, fysisk sterkere eller holder et jevnt høyere nivå enn spillerens naturlige spillergruppe. Hospitering er i utgangspunktet ment som [...]

juni 2016

TEMAKVELD – Skader på fotballbanen – hva gjør vi?

 ONSDAG 15 JUNI – 19.00 – 20.30 - Klubbhuset, Tangmoen Stadion Som trener/lagleder i Tangmoen IL opplever vi skader på fotballbanen. Noen av oss er mest sannsynlig litt usikker på hvordan vi skal behandle, derfor har vi den glede, å invitere til temakveld. Vi er så heldige at fysioterapeut Guri Lyngstad skal hjelpe oss med emnet denne [...]

mars 2016

Baneoppsett vår 2016

Nye tider på banen som gjelder fra uka etter påske. Noen har ikke meldt inn ønsker om treningstider, disse er bare satt opp der det ble igjen ledig tid. Se gjennom og kom med tilbakemelding om noe mangler/dere finner feil!   Mvh Edel Juliussen  - edel@mntas.no  

Årsmøte avholdes onsdag 16.3

Det avholdes årsmøte for Tangmoen IL onsdag 16.3.2016 kl. 1900 på klubbhuset. Årsmøtepapirer finner dere her: Revisjonsberetning:

februar 2016

Politiattest for alle tillitsvalgte

I følge NIF lov må alle tillitsvalgte i medlemsklubbene forevise en gyldig politiattest. Styret i klubben er ansvarlig at en alle som har tillitsverv blant barn og ungdom viser frem en politiattest.   Styret i Tangmoen IL ber om at alle tillitsvalgte søker om en politiattest. Politiattesten skal vises frem den 12.4 kl. 19.00 - [...]

januar 2016

Avdelingsoppsett for våren 2016

Brev fra Fotballkretsen: "Trøndelag Fotballkrets er en stor krets, med de geografiske utfordringer dette medfører. Utgangspunktet for oppsettet er å sørge for at lagene får tilstrekkelig antall kamper, samt at hensynet til geografi blir ivaretatt på en best mulig måte. For enkelt avdelinger har vi løst dette ved å sette opp færre lag i avdelingene med [...]