juni 2018

Baneplan høsten 2018

UTKAST BANEPLAN HØST 2018 - uke 31-37. Baneplan for første del av høstsesongen finner dere her(01.07.18): Gi tilbakemelding ved  evt. feil/mangler/spørsmål. Om noen lag skulle ønske andre banetider i høst- enn i vårsesongen, vennligst gi beskjed om det snarest. Ber også om at treningskamper og evt. cuper i høstsesongen blir meldt inn til: erik.linlokken@gmail.com (10.06.18).

mai 2018

Baneplan – Sommer 2018

BANEPLAN SOMMER 2018 t.o.m. uke 30(Oppdatert: 21.06.18). Meld gjerne inn banetid som ikke kommer til å bli benyttet i sommerperioden. Lagledere og trenere anbefales å sjekke baneplanen her ift. evt. forandringer ukentlig. Endringer/spørsmål/evt. feil i baneplanen meldes til: Erik Linløkken, baneansvarlig - erik.linlokken@gmail.com    

april 2018

Årsmøtereferat 2017

Her finner dere referat fra årsmøtet som ble avholdt 21. mars 2018

Informasjonsbrev #3 – Prosjekt kunstgressbane 2017

Vedlagt ligger siste inforsmasjonsbrev fra prosjektgruppa for ny kunstgressbane.

mars 2018

Årsmøte 2017

Ordinært årsmøte i Tangmoen IL avholdes på klubbhuset onsdag 21. mars 2018 kl. 19.30 Årsmøtepapirer finner dere her :) Last ned

august 2017

Baneoppsett – Høsten 2017

Sender ut baneoppsett for høsten 2017 som vil bli noe spesiell. Har satt opp lista som om vi har bane, men lagene må sjekke https://www.stjordalshallen.no/booking/Sider/Overlands-Minde-kunstgressbane.aspx for eventuelle andre bookinger som kan være gjort på Øverlands, da booking blir gjort bare for et par uker av gangen. Ved opptatt bane benyttes gressfelt nord for Øverlands. Ber [...]

juli 2017

Prosjekt ny kunstgressbane 2017

Informasjonsbrev #1 sendes ut til alle medlemmer i Tangmoen IL i den hensikt å informere alle om Prosjekt ny kunstgressbane 2017. Informasjonsskrivet vil kort redegjøre for bakgrunn, prosess, finansiering og dugnadsarbeid, miljøpilot, tidsplan, samt sportslig tilbud i byggeperioden.

mai 2017

Baneoppsett – Våren 2017

Her finner dere oppdatert baneoppsett for våren 2017. Endringer bes meldes inn til Edel Juliussen - edel@mntas.no

april 2017

Tangmoen KGB fest 22.4.2017

Vi har stort behov for å skifte kunstgresset på Tangmoen stadion. I forbindelse med det inviterer vi alle til Tangmoen KGB fest den 22.04.2017 klokken 19.00.   Kvelden blir fylt med konkurranser, program, dansing, lek og moro bli med du også ! Salg av kaffe, brus og snacks i kiosken. Andre drikkevarer må du ta [...]

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Det kalles inn til ekstraordinært årsmøte i Tangmoen IL Klubbhuset 19. april 2017 kl. 18.00 Bakgrunn: Revisorene hadde ikke alt grunnlagsmateriale som trengtes for å kunne revidere regnskapet til årsmøtet 2016. Årsmøtet kunne ikke vedta et regnskap som ikke var ferdig revidert. Det ble derfor vedtatt å utsette behandlingen av dette til et ekstraordinært årsmøte [...]