Vedlagt ligger siste inforsmasjonsbrev fra prosjektgruppa for ny kunstgressbane.