I følge NIF lov må alle tillitsvalgte i medlemsklubbene forevise en gyldig politiattest. Styret i klubben er ansvarlig at en alle som har tillitsverv blant barn og ungdom viser frem en politiattest.

 

Styret i Tangmoen IL ber om at alle tillitsvalgte søker om en politiattest. Politiattesten skal vises frem den 12.4 kl. 19.00 – 20.30 i klubbhuset. Tangmoen IL ber om at alle tillitsvalgte søker om politiattest snarest. Behandlingstiden varierer det er derfor viktig at dette gjøres snarest. Les mer om ordningen på https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/

Du kan søke om politiattest på denne adressen; https://www.politi.no/tjenester/politiattest/

Her er link for bekreftelseskjema fra Tangmoen IL som skal være vedlagt søknaden: https://drive.google.com/file/d/0B6vnxv3EQ27RSTduWFZXdTVKdWc/view?usp=sharing